Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Informacja o zmianach w Prawie Telekomunikacyjnym do dnia 21.11.2020 r.

w związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 lipca 2014 r, Prawo Telekomunikacyjne, dotyczącą zmian warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie:

 • umożliwienia abonentowi rozwiązania umowy, odstąpienia od niej albo jej wypowiedzenia w formie dokumentowej;
 • niezwłocznego zawiadomienia abonenta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej a także potwierdzenie jego przyjęcia na trwałym nośniku;
 • informowania abonenta przed automatycznym przedłużeniem umowy w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania oraz najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych. Abonentowi przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia;
 • informowania abonenta o najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych co najmniej raz w roku;
 • zapewnienia konsumentowi narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, które są rozliczane w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych oraz obowiązek powiadamiania konsumenta o wykorzystaniu limitu zużycia;
 • realizowania prawa abonenta do przeniesienia numeru przez co najmniej miesiąc od rozwiązania umowy;
 • zapewnienia abonentowi ciągłości usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany dostawcy,

na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w dniu 18 listopada 2020 r., uchwalono poprawki Senatu do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych, w tym m.in. poprawkę przewidującą możliwość poinformowania abonentów o wprowadzeniu zmian w umowach, o których mowa powyżej, poprzez podanie ich treści do publicznej wiadomości, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie, bez konieczności indywidualnego zawiadamiania abonentów.

Instrukcja dla klientów - Zasady bezpieczeństwa podczas wykonania usługi montażu lub naprawy.


Drogi Kliencie!

W obliczu trwającego stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COVID-2, zwracamy się ze szczególną prośbą o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa i środków higienicznych w trakcie wykonania usługi montażu czy usługi naprawy.

Poniższe zasady i wytyczne obowiązują już naszych pracowników wykonujących usługi montażu i naprawy w Państwa domach czy biurach.

Śledzimy na bieżąco zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia i wierzymy że stosowanie się do nich przyczyni się do sprawnego opanowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COVID-2.

Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas najważniejsze.


 1.  Zachowaj bezpieczną odległość tj. co najmniej 1-1,5 metra pomiędzy osobami znajdującymi się w lokalu.
 2. Zadbaj, aby w trakcie wykonania usługi montażu czy naprawy, w lokalu nie przebywały w jednym pomieszczeniu więcej niż 3 osoby jednocześnie.
 3. Zasłoń twarz maseczką lub innym materiałem.
 4. Dodatkowo w przypadku kaszlu lub kichnięcia zasłoń twarz zgięciem łokciowym.
 5. Nasi pracownicy zostali wyposażeni w środki dezynfekujące. Zapewnij jednak im dostęp do środków dezynfekujących z możliwością umycia rąk na miejscu wykonania Usługi.
 6. Poinformuj nas w przypadku podejrzenia infekcji SARS-CoV-2 u siebie lub osób, z którymi masz kontakt.
 7. Poinformuj nas,  jeżeli przebywasz na kwarantannie!

Pozdrawiamy Zespół INET Centrum


Więcej artykułów…

pierwsza
poprzednia
1