Dostawa szafy telekomunikacyjnej oraz konstrukcji pod urz. nad-odb.

Myślenice, dn. 10 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartość w złotych
kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)

Zamawiający:
Inet Centrum s.c. Jolanta Brandys, Paweł Brandys
32-400 Myślenice, ul. Solidarności 31/1
NIP: 681-18-27-699, Regon: 356549919

Zaprasza do złożenia oferty na:
Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

 Dostawa szafy telekomunikacyjnej oraz konstrukcji pod urz. nad-odb.


Termin realizacji zamówienia: dostawa urządzeń do dnia 23 grudnia 2013 r.
Okres gwarancji:
minimum 24 miesiące od daty dostawy.
Warunki płatności:
płatność przelewem na podstawie faktury VAT w terminie min. 14 dni.
Ofertę należy złożyć:
siedziba Inet Centrum s.c., ul. Solidarności 31/1, 32-400 Myślenice. Nr tel./faksu: 12 2741472, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Termin złożenia oferty:
do dnia 24 października 2013 r., godz. 19.00
Sposób przygotowania oferty:
Oferta w formie pisemnej potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta (podpis i pieczęć). W treści oferty należy podać:
1.    Nazwę i adres Wykonawcy.
2.    Ceny netto i brutto oferty.
3.    Termin realizacji zamówienia.
4.    Okres gwarancji.
Wzór formularza ofertowego zamieszczony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kryterium wyboru oferty: cena.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Paweł Brandys, Tel. 12 2741472.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1.    Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2.    Zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem.
3.    Nierozpatrywania ofert częściowych lub wariantowych.
4.    Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

Pliki:
Zapytanie ofertowe w wersji .pdf (pobierz)
Załącznik nr 1. Specyfikacja i formularz w wersji .doc (pobierz)