Instalacja magistrali

Myślenice, dn. 16 lipca 2014 r.

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia o wartości przekraczającej równowartość w złotych
kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)

Zamawiający:
Inet Centrum s.c. Jolanta Brandys, Paweł Brandys
32-400 Myślenice, ul. Solidarności 31/1
NIP: 681-18-27-699, Regon: 356549919

Zaprasza do złożenia oferty na:
Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

 

Usługa instalacji magistralnej sieci światłowodowej napowietrznej na istniejącej podbudowie energetycznej w miejscowości Sułkowice w obszarach stacji transformatorowych nr 3470, 3471, 33707, 3472, 3473, 33775, 33531, 3474, 3475, 3909, 33437, 33530, 33309,  zgodnie z dok. Techniczną.

Szczegółowa dokumentacja dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.


Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 listopada 2014 r.
Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty odbioru zrealizowanych usług.

Warunki płatności: płatność przelewem na podstawie faktury VAT w terminie min. 14 dni.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Paweł Brandys, Tel. 12 2741472. e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ofertę należy złożyć: siedziba Inet Centrum s.c., ul. Solidarności 31/1, 32-400 Myślenice. Nr tel./faksu: 12 2741472, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Termin złożenia oferty:
do dnia 31 lipca 2014 r., godz. 19.00
Sposób przygotowania oferty:
Oferta w formie pisemnej potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta (podpis i pieczęć). W treści oferty należy podać:

1.    Nazwę i adres Wykonawcy.
2.    Ceny netto i brutto realizacji poszczególnych pozycji zamówienia.
3.    Wartość netto i brutto oferty. 
4.    Termin realizacji zamówienia.
5.    Okres gwarancji.

Wzór formularza ofertowego zamieszczony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kryterium wyboru oferty: cena.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1.    Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2.    Zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem.
3.    Nierozpatrywania ofert częściowych lub wariantowych.
4.    Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

Pliki:
Zapytanie ofertowe w wersji .pdf (pobierz)

Załącznik nr 1. Formularz w wersji .pdf (pobierz)